TRAANGOOTJES & WALLEN CURSUS

Tear trough specialist

De opleiding tot ‘tear through specialist’ is uitsluitend bestemd voor BIG geregistreerde artsen die de basiscursus: ‘injectable & botox specialist’ bij het NIMEB hebben gevolgd en zich willen specialiseren in de behandeling van de traangoten en/of wallen onder de ogen. Tandartsen kunnen helaas niet deelnemen aan deze cursus.

De vraag naar behandeling van traangootjes is extreem hoog. Meer dan 50% van de vrouwen boven de 30 wil hier iets aan laten doen, echter op de lijst van meest voorkomende fillerbehandelingen staat het op nummer 7. De reden hiervan is dat het hier gaat om een compact anatomisch gebied. Bovendien is het infra orbitaal gebied delicaat en dient men rekening te houden met het lymfatisch systeem. Mits er gewerkt wordt met de juiste fillers en behandeltechnieken, kunnen er bijzonder fraaie esthetische resultaten worden behaald.

Het behandelen van de traangootjes is dus niet eenvoudig. Veroudering van het infra orbitaal gebied kent meerdere oorzaken: huid, spieren, vet en botresorptie. Een goede indicatiestelling en het maken van een behandelplan vormen de basis om tot een goed resultaat en daarmee tevreden patiënt/cliënt te komen. In deze cursus van het NIMEB leert u hierover. De inhoud van deze cursus betreft het overbrengen van theoretische en praktische kennis met betrekking tot het behandelen van de traangoten met gebruikmaking van een specifiek ontwikkelde injectable voor deze regio.

Praktijkgedeelte

U wordt letterlijk en figuurlijk door uw opleider bij de hand genomen. In het praktijkgedeelte heeft u ruim de gelegenheid tot het zelf injecteren. U dient zelf één of meerdere modellen mee te nemen die u zelf kunt behandelen. Ideaal is als uw model(len) meerdere behandelindicaties heeft. Het gemiddelde aantal modellen dat door de cursisten wordt meegenomen is drie modellen.

Het materiaal (injectables) dat gebruikt wordt tijdens de cursus is bij de prijs van deelname inbegrepen. Het staat u vrij om zelf een financiële vergoeding aan uw model te vragen. Wij zorgen ervoor dat het verblijf van de modellen die u meeneemt zo comfortabel mogelijk verloopt. Een lunch is inbegrepen. U heeft hier dus zelf geen omkijken naar tijdens de cursusdag.

Behandelindicaties

  • vullen van traangootjes
  • verminderen van wallen onder de ogen

Duur, inhoud en max. aantal deelnemers

De cursus neemt circa een halve dag (van 10:00u tot 15:00u) in beslag en bestaat uit zowel een theoretisch (circa 1,5 uur) als een praktijkgedeelte. Na deelname aan de cursus wordt uit handen van uw opleider het certificaat uitgereikt. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 5. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dient men een BIG geregistreerd arts te zijn en de basiscursus van het NIMEB te hebben gevolgd. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 3.

Verzekeren

Cursisten (BIG geregistreerde artsen) van het NIMEB kunnen zich voor botox en injectable behandelingen middels een opmaat verzekeringspolis verzekeren via de VVAA.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door het formulier hiernaast in te vullen. Een BIG registratienummer is verplicht om deel te kunnen nemen aan de cursussen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Reageert u tijdig, indien u interesse heeft.

Een bevestiging wordt na ontvangst van uw inschrijving toegezonden. Naast de bevestiging ontvangt u: het programmaoverzicht, routebeschrijving en de factuur. Uw inschrijving is definitief indien deze door ons is bevestigd en uw betaling is verwerkt. Tezamen met de bevestiging ontvangt u een factuur. Het factuurbedrag dient minimaal 10 werkdagen voordat de cursus plaatsvindt te zijn bijgeschreven op de bankrekening van het NIMEB.

Op dit moment zijn er geen cursusdata bekend. Heeft u interesse in deze cursus? Vul dan onderstaand formulier in en wij houden u op de hoogte van nieuwe data. Uitsluitend artsen kunnen deelnemen aan deze cursus (geen tandartsen).

Interesse cursus

HEB JE NOG VRAGEN?